Korrosjonsbeskyttelse

Gjennom flere tiår meg erfaring i korrosjonsbeskyttelse, forplikter vi oss til å påføre anti-korrosjonsbelegg av høyeste kvalitet for alle typer stålkonstruksjoner. Våre belagte stålkonstruksjoner er holdbare mot de mest ekstreme miljøpåvirkninger, og gir perfekt beskyttelse for overflaten. Vi bruker avanserte materialer basert på belegg som er testet i både sure og alkaliske miljøer og har vist seg til å motstå de mest aggressive stoffene.

Brannsikring av stålkonstruksjoner

Brannsikringsbelegg av stålkonstruksjoner er et grunnleggende krav, da i tilfelle brann kan bygningens struktur bli skadet. Ved 500ºC vil stålets styrke bli betydelig redusert, noe som får bygningen til å kollapse delvis eller fullstendig. Brannbeskyttelsesmaling og mørtel danner et beskyttende lag på ståloverflaten, og hindrer at stålet oppvarmes til kritisk temperatur. Med et beskyttende lag av god kvalitet kan brannmotstand oppnås på 15 til 240 minutter, noe som forlenger tiden som brukes på slukking og evakuering av mennesker.